.

Raporti i S&P/ Ekonomia shqiptare B+, perspektiva e qëndrueshme

Më 1 shkurt 2019, S & P Global Ratings afirmuan ‘B+/B’ të saj afatgjatë dhe afatshkurtër vlerësimet e kreditit sovran në Shqipëri. Perspektiva mbetet e qëndrueshme.

Perspektiva e qëndrueshme pasqyron pikëpamjen se ekonomia e Shqipërisë do të zgjerohet me vetëm nën 4% gjatë viteve të ardhshme; deficitet fiskale do të mbeten të kufizuara; dhe gradualisht ngushtimi i deficiteve të llogarisë aktuale do të mbulohet kryesisht nga hyrjet e investimeve të huaja direkte (FDI) gjatë tre deri në katër vitet e ardhshme.

Vendi ka tejkaluar buxhetin e tij dhe pritshmëritë e mëparshme vitin e kaluar dhe vërejmë se situata fiskale në Shqipëri tejkalon vendet e Ballkanit Perëndimor në të njëjtën kategori vlerësimi.

Ky është rezultat i perspektivës së rritjes së shëndetshme dhe respektimi i qeverisë ndaj ligjit të frenimit të borxhit. Parashikimi i deficiteve të përgjithshme të qeverisë është mesatarisht 2% e PBB-së në vit gjatë vitit 2019-2022.

Parashikimi i deficiteve të përgjithshme të qeverisë është mesatarisht 2% e PBB-së në vit gjatë vitit 2019-2022. Rritja e të ardhurave duhet të mbetet e qëndrueshme bazuar në performancën e fortë ekonomike dhe përpjekjeve të koordinuara të mobilizimit të taksave.

Raporti thotë se në aspektin afat gjatë, zbatimi i reformave mund të mbështesë përmirësimin e mjedisit të biznesit. Kjo do të ndihmonte në zhbllokimin e potencialit ekonomik të Shqipërisë, për shembull në fushat e energjisë, bujqësisë dhe turizmit.